Velkommen til FDF Herning Nord

Fællesskab og oplevelser for livet

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. Gennem leg og opfinderi udfordrer vi os selv, børnene og den verden vi lever i. Vi skaber fællesskab og oplevelser for livet, i samarbejd med børnene. Kernen i FDF er fællesskab, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt, uanset baggrund, alder og evner er kernen i FDF – Læs mere om hvad FDF er.

Her kan du følge med i alt, hvad der sker i vores FDF-kreds. Med menuen øverst kan du nemt finde det du leder efter. Om det du leder efter så er et enkelt holds egen side, kredskalenderen, tilmelding til et arrangement eller noget helt andet.

Mødeaften hver mandag
(med undtagelse af helligdage og udenfor sæsonen)

Pusling 6-7 år:kl. 16.30 – 17.30
Tumling 7-9 år:kl. 17.30 – 19.00
Pilte 9-11 år:kl. 18.00 – 19.30
Væbner 11-13 år:kl. 18.00 – 19.30
Seniorvæber 13-15 år:kl. 18.00 – 19.30
Seniorer 16-18år:kl. 18.30 – 20.00

Herunder kan du læse indslag fra ledere og andet godt-folk og følge løbende med i, hvad sker i kredsen.


Mandag d. 12-4-2021

Som nogen måske har set, er vi desværre blevet pålagt at lukke for alt indendørs aktivitet i vores Herning afdeling. I praksis vil det betyde, at det i aften ikke er muligt at komme ind i Krummen. så sørg for at have tisset af indeni møder op. På overgaard i Gullestrup er alt som normalt.
Vi ved endnu ikke hvad det betyder for de kommende mandage, men vi vil udsende nærmere info derom pr. mail, så vi har overblikket.

Kredsweekend – Hver for sig

Kunne du desværre ikke komme med på kredsweekenden, eller vil du bare gerne på weekend igen, så fortvivl ej – hele kompendiet kan hentes fra linket herunder:

Er du ikke FDFer , så er du meget velkommen til at tage på lejr – hver for sig, alligevel. Skulle du have lyst til mere af samme skuffe, så skal du være meget velkommen til at komme og være med hver mandag.

Vi løser koder!

For et par mandage siden var seniorvæbnerne på løb i Fuglsang Sø området, hvor de skulle løse nogle koder i den bidende danske kulde.

De små stakler sluttede af med at løse en binær kode, som resulterede i at vinderen måtte vælge først af følgende materialer til næste mødes husbyggeri:

Ispinde

Modellervoks

Farvet karton

Her er et billede af seniorvæbnerne i aktion, med den sidste kode.

Så må vi se hvad det bliver til med husbyggeriet🤩

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I FDF Herning Nord

Hermed indkaldes til årsmøde i FDF Herning Nord

Dato: 30. September 2020
Kl. 19:00 – 20:00
Sted: Krummen, Vesteragervej 19

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.

På mødet er der både mulighed for at høre nærmere om det forgangne år i kredsen, hvad kredsledelsen og bestyrelsen tumler med, samt at få en direkte indflydelse på kontingentopkrævningen og bestyrelsessammensætningen.

Til årsmødet vil blive serveret kaffe, the og småkager 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om bestyrelsens arbejde
  3. Orientering om kredsens liv
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  5. Valg til kredsbestyrelsen
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
  8. Fastsættelse af fremtidig kontingentopkrævning
  9. Eventuelt

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen – medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Se også FDFs vedtægter § 8: fdf.dk/vedtægter

Forslag kan indsendes på herningnord@herningnord.dk

Ang. valg til bestyrelsen

Jf. vedtægterne skal minimum 4 bestyrelsesmedlemmer og altid et flertal af bestyrelsen være valgt direkte af medlemmerne på et årsmøde. Den ene halvdel vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år. Bestyrelsen indstiller at årsmødet i år vælger 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Grundet justeringer i bestyrelsessammensætningen efter landsmødet i FDF Frivilligt Drenge- og Pige- forbund 2018, blev der i 2019 valgt 2 bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode.

Kredsbestyrelsen består i dag af:

  Navn:ValgtStatus
Formand:Jon Sommer2019Ikke på valg
Kasserer:Mads Ebbesen Schroll2019Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem:Susanne Jensen2019Modtager genvalg
Kredsleder:Thomas LauritsenPå mandat 
Rep. for Hedeager:Poul Erik SchrollPå mandat 
Rep. for Gullestrup:Jørn BerthelsenPå mandat 
Rep. for ledere:Inge-Marie Kirkeby LauridsenPå mandat 
Rep. for seniorer: På mandatPT ikke besat
Bestyrelsesmedlem:Ole Østergaard Lauritsen2019Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem:Lena Engsig Madsen2018Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem:Michael Engsig Madsen2019Ikke på valg
Suppleant:  På valg
Suppleant:  På valg

Valgt som revisor er:

Olau Christensen (Modtager genvalg)

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker du at stille op, så kontakt gerne kredsledelsen eller bestyrelsesformanden for en snak om hvad det indebærer.

Vel mødt til et godt møde!

Bestyrelsen