Velkommen til FDF Herning Nord

Fællesskab og oplevelser for livet

I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning til livet. Gennem leg og opfinderi udfordrer vi os selv, børnene og den verden vi lever i. Vi skaber fællesskab og oplevelser for livet, i samarbejd med børnene. Kernen i FDF er fællesskab, både for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive mødt med respekt, uanset baggrund, alder og evner er kernen i FDF – Læs mere om hvad FDF er.

Her kan du følge med i alt, hvad der sker i vores FDF-kreds. Med menuen øverst kan du nemt finde det du leder efter. Om det du leder efter så er et enkelt holds egen side, kredskalenderen, tilmelding til et arrangement eller noget helt andet.

Mødeaften hver mandag
(med undtagelse af helligdage og udenfor sæsonen)

Pusling 6-7 år:kl. 16.30 – 17.30
Tumling 7-9 år:kl. 17.30 – 19.00
Pilte 9-11 år:kl. 18.00 – 19.30
Væbner 11-13 år:kl. 18.00 – 19.30
Seniorvæber 13-15 år:kl. 18.00 – 19.30
Seniorer 16-18år:kl. 18.30 – 20.00

Herunder kan du læse indslag fra ledere og andet godt-folk og følge løbende med i, hvad sker i kredsen.


Vi løser koder!

For et par mandage siden var seniorvæbnerne på løb i Fuglsang Sø området, hvor de skulle løse nogle koder i den bidende danske kulde.

De små stakler sluttede af med at løse en binær kode, som resulterede i at vinderen måtte vælge først af følgende materialer til næste mødes husbyggeri:

Ispinde

Modellervoks

Farvet karton

Her er et billede af seniorvæbnerne i aktion, med den sidste kode.

Så må vi se hvad det bliver til med husbyggeriet🤩

INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I FDF Herning Nord

Hermed indkaldes til årsmøde i FDF Herning Nord

Dato: 30. September 2020
Kl. 19:00 – 20:00
Sted: Krummen, Vesteragervej 19

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.

På mødet er der både mulighed for at høre nærmere om det forgangne år i kredsen, hvad kredsledelsen og bestyrelsen tumler med, samt at få en direkte indflydelse på kontingentopkrævningen og bestyrelsessammensætningen.

Til årsmødet vil blive serveret kaffe, the og småkager 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om bestyrelsens arbejde
  3. Orientering om kredsens liv
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  5. Valg til kredsbestyrelsen
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
  8. Fastsættelse af fremtidig kontingentopkrævning
  9. Eventuelt

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen – medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Se også FDFs vedtægter § 8: fdf.dk/vedtægter

Forslag kan indsendes på herningnord@herningnord.dk

Ang. valg til bestyrelsen

Jf. vedtægterne skal minimum 4 bestyrelsesmedlemmer og altid et flertal af bestyrelsen være valgt direkte af medlemmerne på et årsmøde. Den ene halvdel vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år. Bestyrelsen indstiller at årsmødet i år vælger 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Grundet justeringer i bestyrelsessammensætningen efter landsmødet i FDF Frivilligt Drenge- og Pige- forbund 2018, blev der i 2019 valgt 2 bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode.

Kredsbestyrelsen består i dag af:

  Navn:ValgtStatus
Formand:Jon Sommer2019Ikke på valg
Kasserer:Mads Ebbesen Schroll2019Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem:Susanne Jensen2019Modtager genvalg
Kredsleder:Thomas LauritsenPå mandat 
Rep. for Hedeager:Poul Erik SchrollPå mandat 
Rep. for Gullestrup:Jørn BerthelsenPå mandat 
Rep. for ledere:Inge-Marie Kirkeby LauridsenPå mandat 
Rep. for seniorer: På mandatPT ikke besat
Bestyrelsesmedlem:Ole Østergaard Lauritsen2019Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem:Lena Engsig Madsen2018Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem:Michael Engsig Madsen2019Ikke på valg
Suppleant:  På valg
Suppleant:  På valg

Valgt som revisor er:

Olau Christensen (Modtager genvalg)

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker du at stille op, så kontakt gerne kredsledelsen eller bestyrelsesformanden for en snak om hvad det indebærer.

Vel mødt til et godt møde!

Bestyrelsen

Vi starter op igen….

Så er vi så småt ved at være klar til at kunne tage imod jer til FDF på mandag. Vores ledere arbejder på højtryk for at rette til i programmerne, og vi vil i weekenden lave de sidste fysiske forberedelser, så vi er helt klar til på mandag. Det er dog væsentligt for opstarten, at i ligeledes forbereder jer, og derfor er det nødvendigt at i, eller jeres forældre, læser understående grundigt.

For, selvom vi starter til FDF igen, bliver det hele desværre ikke helt som det plejer endnu. Det skyldes især de to regler om afstand på 1 meter, samt maks. 10 personer sammen.

Det betyder, at alle hold der er mere end 10 (børn og ledere) vil opleve en eller anden form for opdeling. I praksis vil de specifikke hold allerede ved ankomst blive opdelt i grupper, som alt efter aktiviteten, vil lave det samme parallelt, eller vil lave opgaver der relaterer sig til hinanden på en eller anden måde.

Derudover er vi nødt til at ændre på mødetiderne, for de 4 hold der hører til i Krummen (Herning). Det betyder at puslinge-tumlinge samt pilte, har mødetid fra 17:30-18:30, mens væbnere og seniorer får mødetid fra 18:45-20:15. De børn der er færdige kl. 18:30 skal gerne hentes ret præcist, ligesom, de børn der starter kl. 18:45 helst ikke må komme mere end 5 min før, for at undgå overlap.

Husk at det er vigtigt i bliver hjemme ved symptomer på sygdom. Derudover er det vigtigt at i melder afbud til holdets ledere, hvis i er syge, eller er forhindret en aften, så de har mulighed for at forberede sig ud fra antallet af fremmødte.

Vi har lavet understående checkliste, som i bedes gennemgå, så i er forberedte på den nye hverdag der rammer ved FDF:

Krummen (Herning) (vær opmærksom på nye møde og afslutnings-tider)

1)      Få tisset af hjemmefra (Vi har selvfølgelig toiletter, men det er ret besværligt af hensyn til hygiejnereglerne, og med de kortere mødeaftener)
2)      Alle skal have vasket hænder inden de kører hjemmefra
3)      Ved ankomst afleveres børn på parkeringspladsen
4)      Gå til overdækningen med trailers for enden af krummen, her sprittes hænder, og på en tavle står hvor i skal mødes (ved de små hold, står endvidere en leder og hjælper med at finde derhen.
5)      Børnene afhentes igen på parkeringspladsen.

Overgaard (Gullestrup)

1)      Få tisset af hjemmefra (Vi har selvfølgelig toiletter, men det er ret besværligt af hensyn til hygiejnereglerne)
2)      Alle skal have vasket hænder inden de kører hjemmefra
3)      Ved ankomst afleveres børn på parkeringspladsen
4)      Gå til terrassen/bålstedet, hvor der sprittes hænder, og lederne står klar til at tage imod.
5)      Børnene afhentes igen på parkeringspladsen.

Vi følger selvfølgelig udviklingen fremover, og håber vi i starten af juni kan løsne lidt op på nogle af restriktionerne, men hvilke og hvordan, afhænger af politikerne, sundhedsmyndighederne og nok allervigtigst, danskernes generelle evne til at holde smittetrykket nede.

Selv med de mest positive forventningerne om større forsamlinger fra 8 juni, kan vi desværre ikke afholde stor fælles afslutning som vi plejer (dertil er opbakningen fra jer forældre heldigvis for stor). Derfor bliver sommerafslutningen i år desværre kun på de enkelte hold. Til gengæld, har vi valgt at udvide FDF sæsonen, således at sidste mødeaften først bliver mandag d. 22 juni. Jubilæums-mærker vil blive uddelt og fejret på de specifikke hold.

Vi håber selvfølgelig alt kommer til at køre flydende, men grundet de nye regler, kan der forekomme enkelte mødeaftener for enkelte hold, hvor vi grundet forskellige ledersituationer, bliver nødt til at afholde mødeaftener online, eller i værste fald, helt at aflyse. Vi gør hvad vi kan for at undgå dette, men håber i har forståelse i det omfang det bliver nødvendig. I fald det bliver relevant for jer, får i besked direkte fra jeres ledere.

Hvis i har nogen spørgsmål til indholdet i denne mail, så kontakt endeligt kredsledelsen. Hvis i har spørgsmål til de enkelte holds program, så tag endelig fat på de respektive ledere.

Jubii!! Så kan vi igen mødes til FDF!!

Vi forventer at kunne starte op igen for fysiske møder mandag d. 18 maj, til normale tider de normale steder.
Vi kender ikke alle detaljerne endnu, da vi stadig venter på at få de officielle guidelines fra regeringen, og derfor ved vi heller ikke de nøjagtige omstændigheder. Derfor, vil vi et par dage før, udsende en mail med de nærmere detaljer til hygiejne og forholdsregler. Den første dag vil der desuden være en kredsleder til stede i både Herning og Gullestrup ved alle hold-start i tilfælde af spørgsmål.

Derudover er vores ledere totalt klar på igen at lave sjove, skøre, vilde, hyggelige….. aktiviteter med netop alle jer! 

Vores onlineløb’s sidste post kommer op torsdag d. 14 maj, og vi har fået 3D printet et specielt mærke til skjorten, til alle dem der har løst mindst 9 af de 12  poster. Har man ikke løst dem endnu, kan man sagtens nå det, og man kan sagtens løse en hel række på en eftermiddag. Har man ikke lige lyst til at lægge billeder på facebook, ja så kan man også medbringe billederne på en telefon eller print til den første mødeaften, for at få mærket. (alle posterne kan findes på www.facebook.dk/fdfherningnord )

Mange blå hilsner
Susanne og Thomas