FDF Herning 2. kreds støtteforening startede i 1983 under navnet FDF Herning 2. Kreds ’Venner & Forældreforening’ og blev oprettet af en gruppe mennesker med tæt tilknytning til kredsen.
Idag består foreningen af en bestyrelse på op til 7 medlemmer, der hjælper og støtter kredsen ved forskellige arrangementer. Derudover er det støtteforeningen der hvert år afholder sommerafslutning og julemarked – og støtteforeningen udvælger ud fra nomineringer årets ildsjæl. Hvert år i maj-måned holdes der generalforsamling.
Støtteforeningens opgaver
– Generalforsamling
– Sommerafslutning.
– Årets Ildsjæl
– Julemarked.
– Lederpleje
– Støtte til arrangementer i kredsen.

Se vedtægter her

Sommerafslutning 2015

I maj afholdte Støtteforeningen sommerafslutning ved FDF Herning 2. Her var alle ledere, børn, forældre, bestyrelsen samt andre venner til Kredsen inviteret til en hyggelig afslutning på en dejlig sæson. Der var rigtig god opbakning til arrangementet. På trods af det manglende sommervejr blev grillen tændt og der var dækket op til en aften i godt selskab. Snakken gik vældigt hele aftenen, og folk var i godt humør. Der blev undervejs sunget nogle sange, Kredsledelsen fik ordet og kunne berette om årets gang i Kredsen. For børnene var der lavet et løb, og derudover fik vi også udnævnt Årets ildsjæl 2014. Alt i alt var det en rigtig hyggelig og vellykket aften.

Årets ildsjæl 2014 – Michael Engkær Engsig Madsen

Årets ildsjæl 2014 blev Michael da han er omsorgsfuld, arbejdsom samt meget engageret i FDF Herning 2. Han ligger utrolig mange kræfter og tanker i FDF, og han har især gjort en forskel i sin stræben efter at gøre Kredsen kendt – såvel indadtil som udadtil. Med sin evne til at tænke ud af boksen, sit store fokus og begejstring der smitter andre omkring ham, har han gennem en årrække formået, at gøre Kredsen meget mere synlig gennem et kæmpe stykke arbejde i PR. Derudover er han nu en del af Kredsledelsen sammen med Susanne. De to supplerer hinanden godt og sammen udgør de et stærkt Kredsledelses-team, hvor Michael ikke kun benytter hans ledelsesevner, men også er opmærksom på alles velbefindende i Kredsen.

Støtteforeningens bestyrelse

Bestyrelsens medlemmer tæller optimalt både repræsentanter for forældre, ledere og venner af kredsen. Bestyrelsen afholder møder efter behov (ca. 6 møder om året).

Ole Poulsen
Ole Poulsen
Formand / Kasserer
Lars
Lars Nygaard
Sekretær

Medlemskab af Støtteforeningen er gratis og oprettes ved henvendelse til foreningen. Som medlem af foreningen bliver man via mail informeret om foreningens aktiviteter og er desuden stemmeberettiget til den årlige generalforsamling, hvor regnskabet fremlægges til godkendelse.

Hvis du har nogle spørgsmål eller kunne tænke dig at være medlem af Støtteforeningen,
så skriv på mailen: stoetteforeningfdfherning2@gmail.com

Sommerafslutning 2014

Sommerafslutning 2014

Sommerafslutning i kredsen, hvor børn, søskende og forældre deltager. Vi griller, hygger os sammen, og så er der en aktivitet (i år var det et løb). Aftenen afsluttes med en andagt og en sang, og vi siger tak for en god sæson.

Arrangeret af Støtteforeningen

Bål

 

Spisetid

Løb

 

Årets Ildsjæl 2014

Thomas Årets Ildsjæl 2013

Årets Ildsjæl 2014 – Thomas Østergaard Lauritsen

Årets ildsjæl blev Thomas fordi han er vellidt, betænksom, arbejdsom og energisk. Han har et godt indblik i hvordan man praktisk udfører ting – og hans strukturerede fremgang gør at han er god til formidle den viden han har. Han er altid frisk på at give en hånd med uden at kræve noget igen. Thomas giver sine seniorer udfordringer og inspirerer dem, så de får nogle gode “redskaber” med sig. Thomas er opmærksom på andre ledere og klar til at hjælpe til. For Thomas er det resultatet der er vigtigst – og så virker det til at han gerne lægger timerne det kræver for at opnå det, specielt når han brænder for det.

Julemarked 2013

Julemarked 2013

Julen blev skudt igang ved FDF Herning 2, med årets julemarked! – Man kunne komme ned og få nogle æbleskiver, noget kaffe eller gløgg, og måske kunne købe årets juletræ og juledekoration!

Julemarkedet er altid lørdagen før 1. søndag i advent.

Julemarked 2014 er lørdag d. 29. november kl. 10-15

Krea værksted           Juledekorationer
TombolaSalgsbod
Julemanden på besøg