Sådan bliver du medlem

FDF er for alle som har lyst til at lege med, vi har altid plads til flere medlemmer uanset hvem de er, hvor de kommer fra og hvad de kan = FDF er for alle!

Hvad er FDF? 

FDF er en børne og ungdomsorganisation, som ønsker at skabe oplevelser, fælleskab, leg og fantasi og møde børnene igennem det kristne budskab. Du kan læse mere om hvad vi i FDF Herning Nord, har af værdigrundlag, som ligger til grund for hvad vi tilbyder børnene der kommer hos os. Kredsens og FDF’s værdigrundlag kan du læse under “Formål

Hvad kræver det af barnet?

At være medlem af FDF kræver ikke at man er god til bestemte ting – Ved FDF har vi fokus på at der skal være plads til alle, og den enkeltes forskelligheder. Det eneste det kræves af medlemmerne, er at de er med på at have det sjovt, vil være en del af fællesskabet, få nye venner for livet og udleve store oplevelser sammen med andre medlemmer.

Hvad kræver det af forældrene?

Det kræver ikke det store at være forældre til et medlem af FDF, der vil dog være tidspunkter hvor vi har brug for hjælp, og her håber vi at du, som forældre, har lyst til at give en hånd med.

Dette kan være med kørsel til en lejr eller kursus, det kan være en mødeaften hvor vi mener at du måske kan bidrage med noget specielt, være med som tante(lave mad) på en lejr eller hjælpe til på Krummedag. Krummedag er en dag hvor alle der har lyst mødes for at rydde op og reparere på vores Kredshus, samt lave nogle forbedringer som vi mener højner vores børnearbejde.

Der er intet af dette der er påkrævet, for at dit barn kan være medlem af FDF, men er noget som man kan vælge med for at hjælpe os i vores børnearbejde.

Hvad er mødetiderne?

Børnene er opdelt i forskellige hold, som opdeles udfra deres alder, herved følges de sammen med børn i deres egen alder. Mødeaftenen er for alle hold, Mandag aften, og denne er altid den samme medmindre andet aftales i holdene.

Hver Mandag
(med undtagelse af helligdage og udenfor sæsonen)

Pusling 5-7 år:                kl. 16.30 – 17.30
Tumling 7-9 år:              kl. 17.30 – 19.00
Pilte 9-11 år:                     kl. 17.30 – 19.00
Væbner 11-13 år:             kl. 17.30 – 19.00
Seniorvæber 13-15 år:  kl.18.30-  20.15
Seniorer 16-18år:        Se Under holdet

Hvad koster det at være FDF’er?

Kontingent – Som medlem af FDF skal man betale et halvårligt kontingent på 350,- ell. 287,5,- alt efter hvormange børn man har tilmeldt kredsen – læs mere under “kontingent

Lejre – Derudover vil der være lejre i løbet af en sæson, og 2 af de gentagende fælleslejre(for alle holdene), er Kredsweekenden i Oktober og Sommerlejren i Sommerferien. Disse lejre vil koste et yderligere beløb som typisk vil være 350-500,-, hvilket variere alt efter program, lejrpladsen, madpriser osv.

Udstyr – Som FDF’er er der et hav af udstyr som man med fordel kan anskaffe, men intet af dette er nødvendigt for at være FDF’er.

Hvad der dog er nødvendigt er en FDF uniform, som man skal have på til alle mødeaftener, lejre, events og arrangementer. Denne uniform koster mellem 399-499 alt efter størrelse.  Det er muligt at købe FDF skjorten igennem kredsen.

Er der andet end mødeaftenen? og hvormeget?

Lejre – Vi har 2 faste lejre som er fælleslejre for hele kredsen, disse lejre er vores Kredsweekend og Sommerlejr. Kredsweekenden forløber over en weekend(fre-søn), mens sommerlejren typisk er en uge(lør.-lør.) Derudover har det enkelte hold mulighed for at arrangere lejre for deres eget hold.

Kurser – Fra væbner alderen begynder der at komme kurser, som de unge kan tiltage i. Disse kurser er aldersopdelt, så man kommer på kursus med unge i samme aldersgruppe som en selv. Her vil der deltage unge fra hele landet, hvor fællesskab og leg er i højsædet. Kurserne går dog også ud på at udvikle sine kompetencer og lære nye færdigheder som man kan bruge i det daglige FDF og når man er på lejr.

Forældrefest – i foråret afholder Kredsen forældrefest, hvor forældrene får lov at komme med for at se hvad børnene laver, og så børnene kan vise hvad de har lært.

Sommerafslutning – Den sidste mødeaften inden sommerferien, afholder vi en fælles sommerafslutning, hvor vi typisk griller, hygger, snakker og leger.

Hvordan bliver jeg medlem? 

Lyder FDF som noget for dig, og vil du være en del af fælleskabet, så er du mere end velkommen til at komme ned til os. Vil du gerne afprøve FDF inden du melder dig ind, er du også velkommen til at være med et par mødeaftner inden du melder dig endegyldigt ind.

Indmeldelsen – For at blive indmeldt i kredsen, skal du gå ind på Indmeldse

Hvem skal jeg kontakte?

Du kan skrive eller ringe til en af Kredslederne hvis du har yderligere spørgsmål, eller hvis du gerne vil meldes ind, men du er også velkommen til at komme ned i kredshuset, hvor en af kredslederne altid vil være at finde på mødeaftnerne.