Formål

FDFs formål
 – Formålet med FDF er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus.

 I FDF møder vi børn og unge med et kristent livs- og menneskesyn, der viser, at vi som mennesker er skabt til fællesskab og er ligeværdige uanset race og social status.
Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Sammen med samværsformen i FDF skal de, i bund og grund, være med til at give tro på Gud, mod på livet, tillid til sig selv og hinanden.
Hvert møde indeholder en andagt ligesom morgen- og aftenandagter er faste programpunkter på enhver weekendtur og sommerlejr i FDF.

FDF Herning Nord’s Værdigrundlag:

FDF Herning Nord arbejder efter FDF’s værdigrundlag(se nedenfor), men vi er en kreds fyldt med individer som alle sætter hver deres aftryk på kredsen. Vi er herigennem en unik FDF Kreds, med vore egne kompetencer og tanker om hvad vi mener er det vigtigste i FDF-arbejdet. Vi har derfor udarbejdet vores eget værdigrundlag, som er de værdier vi tænker ind i alle mødeaftner, lejre og arrangementer.

Fællesskab – Vi søger at styrke fællesskabet gennem relationsskabelse med det enkelte medlem, samt have fokus nærværet i arbejdet med børnene.

Innovative aktiviteter – Igennem Kreativitet, Sjov, Hygge og anderledeshed, vil vi skabe innovative aktiviteter, der skaber nysgerrighed på det anderledes og ukendte.

Frirum – Herning Nord er frirummet hvor der er plads til at være sig selv, plads til udvikling, plads til afslapning, plads til hygge og plads til at være anderledes. Vi vil bestræbe at skabe stor rummelighed, hvor alle føler sig velkommen, og hjemme.

Personlig udvikling – Herning Nord har fokus på at udvikle og udfordre den enkelte, Vi giver frihed under ansvar, for at den enkelte kan tage de udfordringer op, som de ønsker. Vi har fokus på at den enkelte skal udvikle sine færdigheder som FDF’er, men også på det personlige plan, hvad end det er enkelte opgaver eller store projekter. Vi vil give plads til de der har engagementet til at presse sig selv, og sætter pris på den værdiskabelse der sker gennem denne proces.

Oplevelser I fællesskab – Gennem fællesskabet vil vi skabe oplevelser for det enkelte medlem, der sætter dybe spor, om det så er i de små eller store omgivelser, vil vi bestræbe at give alle en oplevelse for livet.

FDFs værdigrundlag

1. Det kristne menneskesyn
 Vi tror på, at mennesker har brug for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen er er det bedste udgangspunkt, der sætter os i sammenhæng med andre mennesker og den verden, vi lever i.
FDF skal derfor møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs kirkelige tilhørssted.

2. Leg og fantasi
 Vi tror på, at de egenskaber, som vi har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde og spontanitet.
FDFs arbejdsformer skal have legen og fantasien som kendemærke.

3. Høre til i et fællesskab
 Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil med andre. 
I FDF har den enkelte stor værdi, og vi skal fremelske det bedste i alle børn i samspil på tværs af alder og evner. 
Børn, unge og voksne er del af det samme fællesskab.

4. Ansvar for den verden, vi lever i/fælles forpligtelse 
Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der vil tage ansvar, socialt og økologisk.
FDF skal i sit arbejdsstof og samværsform bygge på ansvarligheden.

5. Udholdenhed og robusthed
 Vi tror på, at denne verden har brug for mennesker, der er i stand til at holde ud og følge opgaver helt til dørs, og at børn og unge har brug for robusthed i en hurtigt omskiftelig verden.
Samtidigt er det en vigtig egenskab at kunne tage livet, som det kommer.
FDF skal udvikle børns og unges robusthed og udholdenhed gennem leg og ansvar, så de erfarer glæden ved at holde ud, og samtidig erfarer, at modgang kan overvindes.

6. Visioner og drømme 
Vi tror på, at forudsætningen for at kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring af denne verden er, at man er i stand til at drømme og få visioner. 
FDF skal give håb om, at verden lader sig forandre.

7. Selvstændighed 
Vi tror på, at mennesker udvikler selvstændighed gennem medansvar og medindflydelse.
I FDF skal børn og unge have mulighed for at tage stilling, føle medansvar, kunne tale ud og tale for sig og deltage i demokratiske processer.

8. Brugbare færdigheder
 Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række brugbare færdigheder, som er til gavn for dem selv og andre.
FDF skal via enkel levevis på lejre og ture, samt gennem aktiviteter give børn brugbare færdigheder.
Børn og unge skal mærke, at der er noget de er gode til, og at deres færdigheder kan bruges.