Kredsledelsen

Profil Randi
Randi Nybo Thomasen
Tlf. 40 85 98 82
Profil IM
Inge-Marie Kirkeby Lauridsen
Tlf. 51 18 40 82

Som kredsledelse varetager vi en del i kredsen. Primært er vi ledernes leder. Vi står for at afholde ledermøder og står til rådighed som sparingspartner for de andre ledere, hvis der er nogen der vil drøfte noget vedrørende børnene, mødeaftnerne osv.

Herudover er vi en del af bestyrelsen i FDF Herning Nord og vi skal videreformidle vigtige ting herfra til lederne.

Vi skal også videregive information fra netværk, landsdel og forbundet til den øvrige lederflok.

Ledere

I Herning Nord er vi et relativt ungt lederteam. Vi er en kreds med mange ledere og mange har gode erfaringer med FDF-arbejdet trods deres unge alder. Der er dog altid plads til flere ledere…

Kredsen har et børnetal på ca. 35 og det er en rimelig stor flok. Vi søger og efterlyser interesserede børn og unge i forskellige aldersgrupper fra 5 – 18 år.

Vi mødes typisk en gang ugentligt.