Kontingent

Kontingentet opkræves to gange årligt via medlemsservice og udsendes på mail.  Derudover har vi besluttet, at det skal være billigere at have flere børn fra husstanden tilmeldt, og derfor vil man opnå en rabat ved at have flere af sine børn indmeldt i kredsen.

Kontingentet udgør for sæsonen 2023/2024

1 barn pr. husstand indmeldt i Herning Nord
750,- årligt kontingent pr. barn
 
2+ børn pr. husstand indmeldt i Herning Nord
625,- i årligt kontingent pr. barn
 

Udmelding af FDF – Ønsker dit barn ikke længere at gå til FDF kan du logge ind på vores medlemssystem og udmelde dit barn. Det kan gøres via http://medlem.fdf.dk