Kontingent

Kontingentet opkræves en gang årligt via flextilmeld og udsendes på mail.  Derudover har vi besluttet, at det skal være billigere at have flere børn fra husstanden tilmeldt, og derfor vil man opnå en rabat ved at have flere af sine børn indmeldt i kredsen.

Kontingentet udgør for sæsonen 2021/2022

1 barn pr. husstand indmeldt i Herning Nord
750,- årligt kontingent pr. barn
 
2+ børn pr. husstand indmeldt i Herning Nord
625,- i årligt kontingent pr. barn
 

Udmelding af FDF – Skal ske via en skriftlig udmelding  til kredsen! Først  når man er udmeldt vil opkrævningen blive stoppet. Udmelding skal ved henvendelse til kredsledelsen.