INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE I FDF Herning Nord

Hermed indkaldes til årsmøde i FDF Herning Nord

Dato: 30. September 2020
Kl. 19:00 – 20:00
Sted: Krummen, Vesteragervej 19

Årsmødet er der, hvor kredsens medlemmer og forældre kan få indflydelse på kredsens liv og hvor kredsen vælger sin bestyrelse.

På mødet er der både mulighed for at høre nærmere om det forgangne år i kredsen, hvad kredsledelsen og bestyrelsen tumler med, samt at få en direkte indflydelse på kontingentopkrævningen og bestyrelsessammensætningen.

Til årsmødet vil blive serveret kaffe, the og småkager 

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Orientering om bestyrelsens arbejde
  3. Orientering om kredsens liv
  4. Fremlæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget
  5. Valg til kredsbestyrelsen
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor samt stedfortræder for denne
  8. Fastsættelse af fremtidig kontingentopkrævning
  9. Eventuelt

På årsmødet har alle kredsens medlemmer stemmeret, og alle kan opstille til kredsbestyrelsen – medlemmer under 15 år skal dog lade sig repræsentere af en af deres forældre. Medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 18 år kan lade sig repræsentere af en af deres forældre. Hver deltager har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Se også FDFs vedtægter § 8: fdf.dk/vedtægter

Forslag kan indsendes på herningnord@herningnord.dk

Ang. valg til bestyrelsen

Jf. vedtægterne skal minimum 4 bestyrelsesmedlemmer og altid et flertal af bestyrelsen være valgt direkte af medlemmerne på et årsmøde. Den ene halvdel vælges i lige år og den anden halvdel vælges i ulige år. Bestyrelsen indstiller at årsmødet i år vælger 3 bestyrelsesmedlemmer. 

Grundet justeringer i bestyrelsessammensætningen efter landsmødet i FDF Frivilligt Drenge- og Pige- forbund 2018, blev der i 2019 valgt 2 bestyrelsesmedlemmer for en etårig periode.

Kredsbestyrelsen består i dag af:

  Navn:ValgtStatus
Formand:Jon Sommer2019Ikke på valg
Kasserer:Mads Ebbesen Schroll2019Ikke på valg
Bestyrelsesmedlem:Susanne Jensen2019Modtager genvalg
Kredsleder:Thomas LauritsenPå mandat 
Rep. for Hedeager:Poul Erik SchrollPå mandat 
Rep. for Gullestrup:Jørn BerthelsenPå mandat 
Rep. for ledere:Inge-Marie Kirkeby LauridsenPå mandat 
Rep. for seniorer: På mandatPT ikke besat
Bestyrelsesmedlem:Ole Østergaard Lauritsen2019Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem:Lena Engsig Madsen2018Modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem:Michael Engsig Madsen2019Ikke på valg
Suppleant:  På valg
Suppleant:  På valg

Valgt som revisor er:

Olau Christensen (Modtager genvalg)

Har du lyst til at høre mere om bestyrelsesarbejdet eller ønsker du at stille op, så kontakt gerne kredsledelsen eller bestyrelsesformanden for en snak om hvad det indebærer.

Vel mødt til et godt møde!

Bestyrelsen

Comments are closed.