Mødeaften 19. oktober 2015

Der har været 2 mandage, hvor der ikke har været almindelig mødeaften. Den ene fordi det var efter kredsweekenden, og den andet fordi det har været efterårs-ferie. Men selv om der ikke har været almindelig møde i efterårsferien, så havde vi her i kredshuset en mini-lejr som en del af Aktiv Ferie. Et vellykket arrangement hvor en masse børn fra området fik muligheden for at smage på det at være FDF’er.

Men de har ikke været de eneste, der har skulle prøve at være FDF’er, for tumlingenes FORÆLDRE har rent faktisk skulle prøve at være FDF’er for en aften. Tumlingene selv har nemlig lavet et FDF-møde – og det var deres egne forældre skulle deltage! Så børnene havde hver især stået for nogle forskellige poster, som forældrene (og nogle ledere) så skulle prøve at igennem. Så de har prøvet flødebollespisning, fodbold, sækkeløb, hockey, forhindringsbane og føle Kim’s leg – og alle poterne var noget en tumling selv stod for.

Piltene er ved at tage løb-mærke niveau 1 og har derfor i aften været ud på løb i området. Det var et foto-løb, hvor de har skulle følge kort med markering af hvad de skulle tage billede af. Det ER jo begyndt at blive noget mørk her i de tidlige aften-timer, så det gav vist lidt udfordringer med at tage et godt motiv – men alt i alt gik det vist meget godt.

Væbnerne er i gang med at tage førstehjælps-mærke niveau 3 og det er i aften de er startet op. Derfor har det i aften været grundlæggende førstehjælp de har haft, men kommende aftener byder på noget mere advanceret. Det er selvsagt nyttig kunden for alle FDF’er og derfor er det også nået de fleste oplever at have noget om… Og så er det jo altid sjovt at få lov til at vikle sin leder ind i bandage.

Begge seniorvæbner hold har været på besøg i Gullestrup FDF, så dem har vi ikke set så meget til i aften. Efterhånden har der været en del af sådanne aftener med samarbejde på tværs af kredsene og det bidrager også til at fastholde kontakten til sommerlejr-venner.

Comments are closed.