Kontingent

Kontingentet opkræves en gang årligt via flextilmeld og udsendes på mail.  Derudover har vi besluttet, at det skal være billigere at have flere børn fra husstanden tilmeldt, og derfor vil man opnå en rabat ved at have flere af sine børn indmeldt i kredsen.

Kontingentet udgør for sæsonen 2018/2019

1 barn pr. husstand indmeldt i Herning Nord
600,- årligt kontingent pr. barn
 
2+ børn pr. husstand indmeldt i Herning Nord
475,- i årligt kontingent pr. barn
 

Udmelding af FDF – Skal ske via en skriftlig udmelding  til kredsen! Først  når man er udmeldt vil opkrævningen blive stoppet. Udmelding skal ske på herningnord@herningnord.dk

Køb gennem Kredsen – Køber du materialer gennem kredsen, så som uniform, skal du overføre det aftalte beløb til nedenstående konto.

Reg. 7614  Konto 1301002